Hoogovens – The Early Years (1938-1946)

Image                    Image

From the book 60 jaar Hoogovens Schaaktoernooi by Lex Jonsma and Alexander Muuninghoff – published in NIC Interchess BV in 1998:

INLEIDING

Sedert 1938 vindt te Beverwij ieder jaar een schaakcongres plaats, dat
door de Hoogovenschaakclub wordt georganiseerd.

Het eerste tournooi was bescheiden van inzet (de deelneming beperkte
zich tot de streek Kennemerland) maar in 1939 kregen de Beverwijkse
wedstrijden reeds een national tintje door het medespelen van
N. Cortlever en de, H.J. van Steens.

Beverwijk trok reeds spoedig de aandacht van menig schaker, en toen in
1940 Dr M Euwe tot de medespelenden behoorde, kon van een echt
nationaal tournooi worden gesproken.

De volgende jaren kwamen steeds meer bekende spelers naar de
aardbeienstad, nok gedurende de oorlogsjaren. In 1945 was het
vanzelfsprekend onmogelijk om naar het “Schaakstedeke” te komen
spoorwegstaking, razzia’s enz verhinderden dit.

Na de bevrijding kan van een ware invasie werden gesproken niet minder
dan 338 schakers schreven voor het aehlge(?) Beverwijks schaakfeest
in, een ongekend aantal!!! Een meestergroep, waarin G. Stoltz en
A. O’Kelly de Galway medespeelden verhoogde de belangrijkheid van
“Beverwijk”

Niet onvermeld mag blijven, dat het Comite vanaf het eerste tournooi
gezamenlijke maaitijden veer de deelnemers organiseerde, die aan het
congres een bijzonder cachet verleenden; bovendien werden vele malen
logiesmogelijkheden opgelost door het inrichten van gezamenlijke
slaapzalen, hetgeen door de deelnemers steeds op huge prijs werd
gesteld.

Dit boek is gewijd aan het meestertournooi 1946. Het deed ons greet
genoegen, dat de alom bekende schaakmeester Hans Kmoch bereid werd
gevonden de bewerking van de meesterpartijen op zich te
nemen. Hierdoor zijn wij verzekerd van een gedegen schaakwerk, dat in
de Nederlandse schaakwereld ongetwijfeld een warme ontvangst ten deel
zal vallen.

Dit boek is gewijd aan bet meestertournooi 19-6. Het deed ons greet
genoegen, dat de alm bekende schaakmuester Hans Kmoch bereid werd
gevenden de bewerking van de meeserparlijen no zich te nemen. Hierdnor
zijn wij verzekerd van uen gedegen schaakwerk, dat in de Nederlandse
schaakwereld ongetwijfeld een warme ontvangst ten deel zal vallen.

Beverwijk 1938-1946

1938 (40) Ph. Bakker 2.5, J. van Dijk 2.5, J.A. B. Zoontjes 1,
     P. van den Bronk 0.

1939 (48) N. Cortlever 3, Ir. H. J. Steenis 2, Ph. Bakker 0.5,
     J. van Dijk 0.5.

1940 (68) Dr. M. Euwe 3, Ir. H. J. van Steenis 2, N. Cortlever 1,
     A. J. Wijnans 0.

1941 (116) A.: A. J. Wijnans 2.5, N. Cortlever 2, Dr. M. Euwe 1.5,
        C. J. R. Sammelius 0.
        
      B.: W. Koomen 2.5, S. Landau 2, Mr. Ed. Spanjaard 1.5,
        Mr. G. C. A. Oskam 1.
        
      Dames: Mevr. F Heernkerk 2.5, Mevr. A. M. v. d. Zanden 2,
         Mevr. Calh. Roodzani 1, Maj. A.W. Bannik 0.5

1942 (144) Dr. M. Euwe 4.5, N. Cortlever 3.5, A. J. Wijnans 2.5,
      Ir. H. J. van Steenis 2, H. Kmoch 1.5, Cor. Vlagsma L.

1943 (168) A. J. v. d. Hoek 5.5, W. Koomen 5, A. J. Wijnans 5,
      N. Cortlever 4.5, W.J. Wolthuis 3.5, Chr. Vlagsma L. 2.5,
      Mr. C. J. Leembruggen 1.5, Ir. H. J. van Steenis 0.5
      
   Dames: Mevr. F. Heemskerk 3.5, Mevr. Cath. Roodzant 3.5,
      Mej. A. W. Bannik 3, Mevr. N. A. Jonker 3,
      Mej. Gre Smit 1.5, Mej. J. M. Klerk 0.5

1944 (234) A: Th. D. van Sebeltinga 5, W. Koomen 4.5, N. Cortlever 4,
       H. Kramer 3.5, Th. P. v. d. Tol 3.5, Ir. Il. J. van Steenis 3,
       Chr. Vlagsma 2.5, W. J. Wolthuis 2.
      B: C. B. v. d. Berg 5, Mr. A. H. Rouse 4,
       K. D. Mulder van Leens Dijkstra 4, G. A. Crocs 4, J. Beep 4,
       F. Henneberke 3, J. Visser 2.5, Mr. C. J. Leembruggen 1.5.

1946 (338) Meestergroep: Zie tabel (zie blz 10),

      Hoofdgroep: F. Heeneberke 7, J. H. Marwitz 6.5,
            W. J. Wolthuis 6.5, C. B. v. d. Berg 6, J. Been 5,
            K. D. Mulder van Leens Dijkstra 4,
            W. J. Plinainga 3.5, J. Visser 3, H. J. van Donk 3,
            J. v. d. Zanden 1.5,

(Tusschen haakjes is het aantal deelnemers vermeld)

P. A. VELDHEER

 

An image of the preface can be found at the following, but it’s almost unreadable:

http://www.kwabc.org/archive/Homepage-UK/Hoogoven.htm

Also see:

http://www.kwabc.org/archive/Homepage-UK/Corus_Wijk3.htm

If any bilingual speaker would like to provide a quick translation I’d be most happy to post it. Otherwise, in time I’ll have to do a hack job myself.

(Thanks to http://www.kwabc.org for everything on this page)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s